Open The Door

Sign in  Sign up
  U nang cổ tử cung có nguy hiểm không?

Với thắc mắc này bạn Vy (Hà Nội) có câu hỏi: “Thưa bác sĩ em 25 tuổi đã kết hôn và chưa có con. Trong lần khám sức khỏ